Truyện mới cập nhật

  Lịch sử đọc truyện

Đăng nhập để lưu lịch sử đọc truyện

  Bình luận mới nhất

mrsmallwind

Hic chờ 3 tháng ra ss mới, đang hay lại

phải chờ tuần sau rồi

Phi Lôi Đạo
ADMIN

Main dâm vô đối emo

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
ADMIN

Đã fix emo

Bố Vô Song
mrsmallwind

lỗi chap rồi AD ơi

Bố Vô Song
ADMIN

Main bá cháy emo

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

  Page Facebook