Đánh giáSơ lược

Tịnh lệ cường thế ngự tỷ, thanh thuần mỹ nữ lão sư, nhao nhao ôm ấp yêu thương... một học sinh phổ phổ thông thông, ngẫu nhiên nhặt được một cái bút máy thần kỳ, từ đó xảy ra nhiều chuyện li kì...

Xem thêm

Các chương

Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch